TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Cena Jiřího Dedrleho

se uděluje jednotlivci, jako projev úcty
za z v l á š t n í přínos a výsledky práce
v technické diagnostice vedoucí k prosperitě oboru.

Držitelé 2021

Ing. Ladislav Ondřej
Ing. Ivana Václavíčková
doc. Ing. Petr Kozák, CSc


  • Statut Ceny Jiřího Dedrleho