TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Cena Jiřího Dedrleho

se uděluje jednotlivci, jako projev úcty
za z v l á š t n í přínos a výsledky práce
v technické diagnostice vedoucí k prosperitě oboru.

Držitelé 2023

Ing. Jan Škarka
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Pavel Špondr
Antonín Šrédl

Držitelé 2022

Ing. Jiří Hřivnáč
doc. Ing. František Helebrant, CSc.

Držitelé 2021

Ing. Ladislav Ondřej
Ing. Ivana Václavíčková
doc. Ing. Petr Kozák, CSc


  • Statut Ceny Jiřího Dedrleho