TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Konference a prolongace

Na rok 2019 připravujeme tyto akce

4. 11. 2019 Prolongace
5. – 6. 11. 2019 Konference

Další pořádané akce najdete na záložce Školení a semináře

V průběhu roku bude vydán informační časopis TRIBOTECHNIK. Již nyní můžete zasílat příspěvky do tohoto interního časopisu.

Setkání certifikovaných tribodiagnostiků

Dne 5. listopadu 2018 se sešlo v hotelu Devět Skal 96 certifikovaných tribodiagnostiků z Čech a Slovenska. Jednání zahájil Ondřej Švec, vedoucí odborné skupiny tribodiagnostika při Asociaci technických diagnostiků České republiky.

V úvodu seznámil přítomné s činností odborné skupiny v roce 2018 a přednesl program roku 2019. V únoru a březnu 2018 se konalo školení nových adeptů na certifikaci. V dubnu bylo přezkoušeno 12 posluchačů, kteří splnili všechny podmínky pro získání certifikátu podle ISO 17 024 - certifikovaný diagnostik – tribodiagnostik. V břenu se uskutečnil seminář v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína na téma Provozní kapaliny pro automobily. Semináře se účastnilo 65 posluchačů. V průběhu roku byla provedena řada konzultací a napsáno několik článků do technických časopisů. V září se uskutečnila schůzka představitelů Srbských rafinerií s pracovníky VŠCHT Praha. Zde V. Marek a O. Švec přednesli přednášku na téma tribotechnická diagnostika a systém certifikace našich specialistů. Srbská strana projevila zájem o certifikaci jejich pracovníků u nás. Dále bylo připraveno setkání certifikovaných pracovníků a 16. konference TRIBOTECHNIKA v provozu a údržbě.

Doc. Ing. F. Helebrant, CSc., předseda programové komise, přednesl zprávu o změnách v certifikacích a dále upozornil na provádění prodlužování certifikátů a o zkouškách při zvyšování kvalifikačních tříd certifikovaných pracovníků. V současné době je celkem 128 certifikovaných tribodiagnostiků.

V další části bylo předneseno několik zajímavých přednášek.
 • Ing. Michal Krovak
  UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov
  Barevné značení nádob pro distribuci mazacích olejů v provozech
 • Ing. Martin Holek, Ph.D.
  UNIPETROL RPA s.r.o., Kralupy nad Vltavou
  Využití výpočetní techniky pro sledování procesních stavů a příklady z praxe
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D., Václav Bláha
  TOTAL česká republika, s.r.o. a Parker – Hannifin, s.r.o., Sadská
  Ekonomický a ekologický provoz vstřikolisů ENGEL pomocí moderních hydraulických olejů
 • Ing. David Koňař
  SPECTRO a.s., Ostrava
  Metody stanovení anorganických prvků v olejích

V závěru prolongace byla diskuze, na které se řešila řada problému z hlediska jakosti maziv a paliv. Byla projednána otázka zvyšování kvalifikace jednotlivých certifikovaných pracovníku. Je reálný předpoklad využívání označení titulem certifikovaný technický diagnostik (CTD) za jménem certifikovaných pracovníků. Dále byla projednána otázka náplně plánovaných seminářů v roce 2019. Příští setkání certifikovaných pracovníku se uskuteční v listopadu 2019 opět v hotelu DEVĚT SKAL Sněžné – Milovy.

Vladislav Marek, Ondřej Švec, TRIFOSERVIS Čelákovice


16. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se uskutečnila 16. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ v hotelu Devět Skal Sněžné - Milovy. Konference se konala pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Konference se zúčastnilo 126 posluchačů. Hlavním pořadatelem byla společnost Vladislav Marek - TRIFOSERVIS Čelákovice. Na organizaci se aktivně podílela Asociace technických diagnostiků a odborná skupina tribotechnika pro ČSS. Konferenci zahájil Vladislav Marek. Po přivítání všech přítomných, bylo krátké vystoupení jednotlivých hostů konference. Další vedení konference se ujali O. Švec, M. Holek a P. Růžička. Bylo předneseno 19 přednášek. V závěru prvního dne byla uspořádána výstavka 7 organizací. Vystavovaly především firmy, které se zabývají čistotou maziv a zařízení, přístrojů pro sledování kvality maziv, přísadami do paliv, dopravou maziv na mazaná místa, byla zde i ukázka převodovky apod. Ve večerních hodinách se uskutečnil diskuzní večer s tombolou. Výtěžek tomboly, honoráře většiny přednášejících a příspěvek TRIFOSERVISU činil letos 40 000 Kč. Tyto peníze jsou určené pro společnost BOLÍTO, která pomáhá rehabilitaci popálených dětí.

V průběhu dvou dnů bylo předneseno 19 přednášek.
 • Josef Gamba
  P Automobil Import, s.r.o., Praha
  Samočinné převodovky osobních vozů. Komfort nebo úspora?
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
  TOTAL Česká republika, s.r.o.
  Jedna z cest jak zajistit spolehlivý chod automatických převodovek = aplikace moderních ATF kapalin
 • Jiří Klapka
  Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
  Oleje pro užitkové automobily a stroje
 • Ing. Jan Skolil, Ph.D.
  CLASSIC Oil, s.r.o., Buštěhrad
  Kapaliny do ostřikovačů – metanol a jiná zdravotní rizika
 • Ing. Petr Dobeš, CSc.
  Místo tribodiagnostiky v péči o procesní kapaliny
 • Ing. Ivan Trybenekr
  Deckenbach CZ, s.r.o., Homole
  Mazání a chlazení přesných vřeten obráběcích strojů
 • Jiří Hána
  WIKOV MGI a.s., Hronov
  Tribotechnická diagnostika u průmyslových převodovek
 • Ing. Martin Holek Ph.D.
  UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
  Propojení více druhů bezdemontážních diagnostických metod – příklady z praxe
 • Doc. Ing. Petr Kozák, CSc.
  OMV Česká republika, s.r.o.
  Glykolové oleje a jejich aplikace
 • RNDr. František Kesner, Ph.D.
  NICOLET CZ s.r.o., Praha
  Využití molekulové spektroskopie v tribodiagnostice paliv a maziv
 • Ing. Jan Novák, CLS
  INTRIBO, s.r.o., Praha
  Metody pro sledování potenciálu oleje k tvorbě úsad
 • Tomáš Prokop
  PARAMO a.s., Pardubice
  Koroze v provozních podmínkách
 • Ing. Zdeněk Nacházel
  Nacházel, s.r.o., Praha
  Strategie spolehlivosti mazání: řízení mazání, dávkování a managementu kondice
 • Ing. Pavel Špondr, Antonín Dvořák
  Špondr CMS, spol. s.r.o., Brno
  Centrální mazací systém pásového hydraulického rypadla HITACHI ZX350LC
 • Ing. Lubomír Ilečko
  Ecofil spol. s r. o., Michalovce / ROBOT FILTRATION
  Zhodnocení současného stavu tribologických parametrů v robotice a návrh komplexního řešení
 • Ing. Tomáš Klíma
  Ecol Industrial, s.r.o., Vlašim
  Olejový proplach mazacího systému turboústrojí, hydraulického agregátu či jiného hydraulického okruhu
 • Ing. Tadeáš Lipus
  SKF Ložiska a.s., Ostrava
  Vibrační diagnostika problémů ložiskových uložení
 • Ing. Jan Sova
  Workswell, s.r.o., Praha
  Využití letecké termografie pro diagnostiku a bezpečnostní aplikace v rafinérském průmyslu

V průběhu konference proběhla řada diskuzí ohledně kvality maziv a paliv. Byla řešena problematika dalšího vzděláváni tribotechniků a rozšiřování znalosti v oboru tribologie a tribotechniky.

Příští konference se uskuteční opět v hotelu Devět Skal v listopadu roku 2019.

Vladislav Marek, Ondřej Švec, TRIFOSERVIS Čelákovice