TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Konference a prolongace

Na rok 2022 připravujeme tyto akce

7. 11. 2022 Prolongace certifikovaných pracovníků
8. - 9. 11. 2022 Konference Tribotechnika v provozu a údržbě

Další pořádané akce najdete na záložce Školení a semináře

V průběhu roku bude vydán informační časopis TRIBOTECHNIK. Již nyní můžete zasílat příspěvky do tohoto interního časopisu.

Proběhlo

Prolongace certifikovaných pracovníků

Dne 4. listopadu 2019 se konalo setkání certifikovaných diagnostiků – TRIBODIAGNOSTIKŮ v hotelu Devět Skal, Sněžné – Milovy.

Setkání se zúčastnilo 106 pracovníků. Prolongaci zahájil předseda odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIKY pan Ondřej Švec. V úvodu hovořil o certifikaci a vzdělávání tribodiagnostiků. V současné době je celkem certifikováno 165 pracovníků. Konkrétně 100 diagnostiků dosáhlo I. stupně odbornosti, 55 II. stupně a 10 III. stupně. Dále bylo upozorněno na nutnost včasného přihlášení pracovníků, kteří potřebují prodloužit certifikát na certifikačním orgánu ACM DTO Ostrava u paní Ing. Gabriely Kašokové. Platnost certifikátů je podle nově upravených pravidel 5 let. Hovořilo se také o správné etice tribodiagnostiků a o dodržování základních předpisů.

Certifikovaní pracovníci mohou od roku 2019 za své jméno používat titul CTD, kterým dokazují svojí certifikaci a odbornost.

Účastníci byli seznámeni s činností odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIKA v roce 2019.

V únoru a březnu proběhlo školení pro získání certifikátu Tribodiagnostik. Školení se účastnilo 25 posluchačů a certifikát získalo 20 uchazečů.

V březnu se uskutečnil seminář na téma hydraulické kapaliny v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína za účasti 60 posluchačů.

V červnu se konalo školení pro certifikaci, a to pro 8 srbských odborníku, kteří měli zájem získat certifikaci podle ISO 17024 Technický diagnostik tribodiagnostik. Závěrečné zkoušky a předání certifikátů se uskutečnilo v Bělehradě.

V průběhu roku proběhla řada konzultací a bylo vypracováno několik odborných článků pro časopisy.

V rámci prolongace bylo předneseno 6 přednášek.

Program prolongace:

 • Ondřej Švec – vedoucí sekce Tribodiagnostiky ATD ČR

  Úvod, hodnocení činnosti, příprava akcí na rok 2020
 • Jiří Klapka
  Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
  Význam bezpečnostních listů
 • Ing. Pavel Růžička Ph.D.
  Total Česká Republika, s.r.o.
  Novinky tribotechniky a tribodiagnostiky
 • Valdemar Neišl
  Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
  Vyhodnocení míry kontaminace pomocí opticko-světelné mikroskopie
 • Ing. Peter Ševčík
  MOL ČR s.r.o.
  Tribotechnika na Slovensku
 • Ing. Jan Škarka
  Česká společnost pro údržbu, z.s.
  Údržba a tribotechnika
 • Diskuze

V závěru je možno jednoznačné konstatovat, že rok 2019 byl úspěšný a potvrdil, že tribotechnika a tribodiagnostika je významný obor pro zajištění bezporuchového provozu nejrůznějších zařízení.


17. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2019 se uskutečnila 17. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ v hotelu Devět Skal Sněžné – Milovy. Konference se konala pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Konference se zúčastnilo 136 posluchačů. Hlavním pořadatelem byla společnost Vladislav Marek - TRIFOSERVIS Čelákovice. Na organizaci se aktivně podílela Asociace technických diagnostiků odborná skupina tribodiagnostiky a odborná skupina tribotechnika při ČSS. Konferenci zahájil Vladislav Marek. Po přivítání všech přítomných proběhlo krátké vystoupení jednotlivých hostů konference. Za MPO vystoupil Ing. Ladislav Ondřej, který zdůraznil důležitost tribotechniky a její význam pro průmysl. Další vedení konference se ujali O. Švec, M. Holek a P. Růžička. Bylo předneseno 15 přednášek. V závěru prvního dne byla uspořádána výstavka 9 organizací. Vystavovaly především firmy, které se zabývají čistotou maziv a zařízení, přístrojů pro sledování kvality maziv, přísadami do paliv a dopravou maziv na mazaná místa. Ve večerních hodinách se uskutečnil diskuzní večer s tombolou. Výtěžek tomboly, honoráře několika přednášejících a příspěvek TRIFOSERVISU činil letos 40 000 Kč. Tyto peníze jsou určené pro společnost BOLÍTO, která pomáhá rehabilitaci popálených dětí.

Přednesené přednášky na konferenci.
 • Jiří Klapka
  Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
  Vývoj motorových olejů jako předzvěst budoucnosti maziv
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
  TOTAL Česká republika, s.r.o.
  Proč má, či nemá smysl hovořit o tribotechnice provozních náplní hybridních vozidel a elektromobilů
 • Ing. Lubomír Tresner
  EKOLUBE, s.r.o., Brno
  PAG OSP - Polyalkylenglykoly mísitelné s oleji
 • Ing. Jakub Grunt
  TOTAL Česká republika, s.r.o., Praha
  Kapaliny pro zpracování kovů na bázi biopolymeru
 • Ing. Jan Skolil, Ph.D.
  CLASSIC Oil s.r.o., Buštěhrad
  Nová chladicí kapalina v prvním plnění koncernu VW
 • Ing. Martin Holek Ph.D., Ing. Michal Krovak
  UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
  Porovnání metod měření měkkých kalů MPC a CPA na vybraných strojích
 • Ing. Jiří Valdauf, Ing. Karel Niemczyk, Ing. Radovan Galas
  Lubricant s.r.o., VUT FSI ÚK Brno
  Maziva pro třecí uzel kolejnice-kolo
 • Tomáš Prokop
  PARAMO a.s.
  Vliv konzervace na ekonomiku výrobků
 • Ing. Petr Kolečkář
  SPECTRO CS, s.r.o.
  Technika RTG a ICP spektrometrie se zaměřením na tribotechniku
 • Ing. Tomáš Klíma
  Ecol Industrial, s.r.o., Vlašim
  Vyčištění olejového systému pro zajištění dlouhodobého bezporuchového systému a zamezení mísení starého oleje s novým (s novou formulací a aditivy)
 • - Ing. Václav Straka, Pavel Petráň
  „TMV SS“ spol. s r.o., Praha
  Termodiagnostika poruchových jevů-postupy versus nejčastější chyby při měření
 • Ing. Igor Ubreži
  ECOFIL spol. s r.o.
  Ošetrovanie syntetických olejov v praxi
 • Ing. Pavel Špondr, Ing. Antonín Dvořák
  ŠPONDR CMS, spol. s.r.o., Brno
  Centrální mazací systém s dynamickým nástřikem
 • Ing. Pavel Špondr, Antonín Dvořák
  Špondr CMS, spol. s.r.o., Brno
  Centrální mazací systém pásového hydraulického rypadla HITACHI ZX350LC
 • Ing. Zdeněk Nacházel
  Nacházel, s.r.o., Praha
  Strategie spolehlivosti mazání: řízení mazání, dávkování a managementu kondice
 • Ing. Ivan Souček, Ph.D., prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
  VŠCHT, Praha
  Prediktivní model skladby motorových paliv v České Republice v roce 2030

V průběhu konference proběhla řada diskuzí ohledně kvality maziv a paliv. Byla řešena problematika dalšího vzděláváni tribotechniků a rozšiřování znalostí v oboru tribologie a tribotechniky.

Pro rok 2020 připravujeme nové školení již v únoru. Přihlášky je možné zaslat na adresu TRIFOSERVISU Čelákovice.

Příští konference se uskuteční opět v hotelu Devět Skal v listopadu roku 2020.

Vladislav Marek, Ondřej Švec, TRIFOSERVIS Čelákovice