TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Konference a prolongace

Na rok 2018 připravujeme tyto akce

5. 11. 2018 Prolongace certifikovaných pracovníků
6. - 7. 11. 2018 Konference Tribotechnika v provozu a údržbě

Další pořádané akce najdete na záložce Školení a semináře

V průběhu roku bude vydán informační časopis TRIBOTECHNIK. Již nyní můžete zasílat příspěvky do tohoto interního časopisu.

Všechny konference plánované na rok 2017 úspěšně proběhly.


XV. konference „TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ“

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se konala v resortu Devět Skal Sněžné - Milovy konference „Tribotechnika v provozu a údržbě“.

Konference se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním pořadatelem byla firma Vladislav Marek – Trifoservis Čelákovice. Mediálním partnerem akce byl časopis „Řízení a údržba průmyslového podniku“ a také slovenský časopis „Tribotechnika“.

Konference se zúčastnilo 121 posluchačů. Celou akci zahájil pan Vladislav Marek. Po krátkém úvodu obdržela řada účastníků pamětní plakety za aktivní spolupráci při vzdělávání v oblasti tribotechniky.

Z přítomných hostů jako první promluvil náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Ing. Eduard Muřický, který pozdravil všechny přítomné a pohovořil o perspektivách českého průmyslu. Dále vystoupil Ing. F. Vdoleček – prezident ATD ČR, Ing. J. Stopka – předseda Slovenské společnosti pro tribologii a tribotechniku a předseda skupiny tribotechniky České strojnické společnosti Ing. Pavel Špondr.

Po slavnostním úvodu bylo předneseno 15 přednášek.

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK

 • Vladislav Marek
  Vladislav Marek - TRIFOSERVIS
  Zahájení konference
 • Doc. Ing. Petr Kozák, CSc.
  OMV Česká republika, s.r.o.
  Vývoj paliv pro motorová vozidla
 • Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
  Univerzita Pardubice
  Testování účinnosti palivového kondicionéru Power Car TAB
 • Josef Gamba
  PSA Peugeot Citroën Česká Republika, s.r.o.
  Maloobjemové zážehové motory a jejich vývoj
 • Ing. Ivana Hurtová
  Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
  Univerzita Pardubice
  Nastavení výměnných intervalů motorového oleje u autobusů emisní normy EURO 6
 • Jiří Klapka
  Jablonec nad Nisou
  Interpretace výsledků analýz vzorků motorového oleje v provozu plynových motorů
 • Milan Rášo
  SLOVNAFT, a.s., Bratislava
  Diagnostika olejov pre stacionárné bioplynové motory
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
  TOTAL Česká republika, s.r.o.
  Aplikace biologicky odbouratelných maziv v provozu motorových vozidel a strojních zařízení
 • Ing. Jan Skolil
  CLASSIC Oil, s.r.o., Kladno
  Pančování provozních kapalin na česko-slovenském trhu: chladící kapaliny
 • Ing. Petr Kolečkář
  SPECTRO CS, spol. s.r.o. Ostrava
  Možnosti chemické analýzy prvků v tribotechnické aplikaci
 • RNDr. František Kesner, Ph.D.
  NICOLET CZ s.r.o., Praha
  Využití IČ v tribodiagnostice
 • Ondřej Švec
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS, Čelákovice
  Vliv tribotechnické diagnostiky na údržbu
 • Ing. Pavel Špondr
  Špondr CMS, spol. s.r.o., Brno
  Centrální mazací systémy podvozků a nástaveb mobilních strojů
 • RNDr. Ondřej Valent
  CMMS, s.r.o., Praha
   Odstranění nejčastějších příčin, následků a poškození od použití nevyhovujícího maziva. Příklady z praxe.
 • Ing. Ivan Trybenekr
  Deckenbach CZ, s.r.o., Homole
  Revoluční technologie v oblasti obráběcích kapalin
 • Ing. Andrej Zatvarnický, Ph.D.
  Ecofil spol. s.r.o., Michalovce
  Filtrace olejových náplní robotů

V rámci přednášek probíhaly k jednotlivým tématům zajímavé diskuze. Nejvíce se letošní konference věnovala novým směrům vývoje paliv, maloobjemových motorů, motorovým olejům a novým diagnostickým metodám. S velkým zájmem se setkala přednáška Josefa Gamby na téma vývoje maloobjemových zážehových motorů, kde bylo řečeno, že maloobjemové motory mají určitě spoustu výhod a velkou budoucnost, ale je stále nejasná jejich životnost. Vzhledem k významu současného fenoménu Průmyslu 4.0, byla velmi podnětná také přednáška na téma filtrace olejových náplní robotů. Všechny příspěvky poodkryly spoustu zajímavých novinek v tribodiagnostice a automobilovém průmyslu.

V úterý 7.11. se v odpoledních hodinách uskutečnila výstava přístrojů a zařízení pro tribotechniku.

Ve večerních hodinách proběhla slavnostní večeře spojená s tombolou. Jednotlivé ceny do tomboly věnovaly zúčastněné firmy. Výtěžek tomboly a mimořádné příspěvky přednášejících a organizátorů ve výši 30 000 Kč byly věnovány společnosti „Bolíto“ při fakultní nemocnici Královské Vinohrady, která pomáhá dětem po popáleninových úrazech.

Konference přinesla řadu nových poznatků a zkušeností týkajících se tribotechniky. Účast na konferenci umožnila profesní setkání kolegů a navázání řady nových kontaktů. Na základě ankety bylo pořadatelům doporučeno, aby se XVI. konference konala opět v hotelu Devět Skal, Sněžné – Milovy.