TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Konference a prolongace

Na rok 2023 připravujeme tyto akce

listopad 2024 Prolongace certifikovaných pracovníků
listopad 2024 Konference Tribotechnika v provozu a údržbě

Další pořádané akce najdete na záložce Školení a semináře

V průběhu roku bude vydán informační časopis TRIBOTECHNIK. Již nyní můžete zasílat příspěvky do tohoto interního časopisu.

Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.
a TRIFOSERVIS s.r.o.

pořádají a zvou Vás na

XIXII. profesní setkání certifikovaných osob v oboru/pro funkci

TECHNIK DIAGNOSTIK-TRIBODIAGNOSTIK

Anotace:

Všichni jste absolvovali certifikační zkoušky pro funkci technik diagnostik-tribodiagnostik před hodnotící komisí certifikačního orgánu ACM DTO CZ s.r.o. pro certifikaci personálu.

Jedna z podmínek pro prodloužení platnosti certifikátu je pracovat v daném oboru a zúčastňovat se odborných seminářů včetně profesního setkání certifikovaných osob a splnit celou řadu dalších podmínek.

Místo konání: OREA RESORT DEVĚT SKAL ***

Sněžné Milovy 11, 592 02 Svratka 592 02

Datum konání: 6. listopadu 2023

Časový harmonogram:

12.00 – 14.00 prezence v recepci
14.00 - 17.00 odborný program semináře
18.00 večeře, závěr

Oborný garant:

TRIFOSERVIS s.r.o. Čelákovice
Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.

Program

 • Úvodní slovo a zahájení prolongace, informace o činnosti odborné skupiny Tribodiagnostika
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D., CTD – TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. s.r.o.
 • Současný stav certifikace, prodloužení certifikátů, obecné informace, zvýšení kvalifikace, novinky
 • Ing. Gabriela Kašoková – DTO CZ, s.r.o. Ostrava
 • Čistota olejů a prodlužování životnosti
 • Aleš Křováček, CTD – ŠKODA AUTO a.s.
 • Praktické zkušenosti z provozu kovoobráběcích kapalin a nová inteligentní řešení procesů
 • Ing. Ivan Trybenekr, CTD – DECKENBACH s.r.o.
 • Ošetrovanie syntetických olejov v priemysle
 • Ing. Igor Ubreži, CTD – Ecofil, spol. s r.o.
 • Technická boroskopická diagnostika
 • Ing. Martin Holek, Ph.D., CTD – NET4GAS, s.r.o.
 • Tribotechnické Informace
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D., CTD – TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. s.r.o.
 • Moderovaná diskuze
 • Ing. Martin Holek, Ph.D., CTD – NET4GAS, s.r.o.

  Vložné - cena semináře:

  1300,- Kč vč. 21% DPH

  Úhrada poplatků:

  Vložné + event. platbu za ubytování (dle výběru) uhraďte na účet organizátora:
 • převodem na účet u ČSOB, a.s.: 294683846/0300
 • v hotovosti na místě konání
 • Daňový doklad obdržíte u prezence

  Ubytování:

  Ubytování je zajištěno v hotelu OREA RESORT DEVĚT SKAL ***, podmínky jsou uvedeny v organizačních pokynech pozvánky pro konferenci tribotechniků.
  Máte-li zájem zúčastnit se i následující odborné konference, je nutné vyplnit a odeslat obě závazné přihlášky!!

  Organizace:

  TRIFOSERVIS s.r.o., Hybešova 626/1, 250 88 Čelákovice
  IČO 09445226, DIČ CZ09445226
  Tel.: 603 265 565, 739 236 649 e-mail: marek@trifoservis.cz

  Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 27. 10. 2023

  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním přihlášky na adresu organizátora:
  TRIFOSERVIS s.r.o.
  Sokolovská 1644
  250 88 Čelákovice

  Zveme Vás na XX. Odbornou konferenci spojenou s prolongací certifikovaných diagnostiků

  TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2023

  6. listopadu 2023 - pondělí - Prolongace certifikovaných osob OREA RESORT DEVĚT SKAL *** Milovy

  7. a 8. listopadu 2023 – úterý a středa - KONFERENCE OREA RESORT DEVĚT SKAL *** Milovy

  Ministerstvo průmyslu a obchodu Rada pro výzkum, vývoj a inovace

  Mediální partner konference

  Řízení a údržba průmyslového podniku

  PARTNEŘI AKCE - ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE

  Valar Czech Oil a.s.
  LUKAVSKÝ Jan"
  MONDI Štětí a.s.
  PÁCL Marek
  VŠB – TU Ostrava
  HELEBRANT František
  TotalEnergies Marketing Česká Republika s.r.o.
  GRUNT Jakub
  Svaz chemického průmyslu ČR
  SOUČEK Ivan
  OMA CZ a.s.
  JEŽEK Václav
  Česká strojnická společnost
  KŘÍŽ Petr
  ECOFIL spol. s.r.o.
  UBREŽI Igor
  ZATVARNICKÝ Andrej
  CLASSIC Oil s.r.o.
  SKOLIL Jan

  Konference se koná pod záštitou
  MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR a MINISTRYNĚ PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE

  Ministerstvo průmyslu a obchodu Rada pro výzkum, vývoj a inovace

  Hlavní organizátor konference - informace, přihlášky

  TRIFOSERVIS s.r.o. IČO: 09445226
  DIČ: CZ09445226
  250 88 Čelákovice tel.: 603 265 565
  e-mail: marek@trifoservis.cz mobil: 739 236 649
  Číslo účtu - ČSOB: 294683846/0300

  ANOTACE

  Dnes už tradiční konference Tribotechnika v provozu a údržbě si postupně buduje své trvalé postavení mezi konferenčními akcemi v oboru tribologie, tribotechniky a tribodiagnostiky. Hlavním posláním konference je mezinárodní setkání odborníků s cílem prezentace nových poznatků a zkušeností týkajících se aplikace tribotechniky v provozu a údržbě strojů. Velký prostor bude dán i prezentaci firem na doprovodném prezentačním fóru. Program i místo konference dávají velký prostor pro výměnu praktických zkušeností a názorů mezi přednášejícími a delegáty konference. Účast na konferenci umožní setkání kolegů jak v rovině formální tak neformální na společenském večeru.
  Konferenci opět doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru maziv.

  HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

  • Problematika paliv a maziv motorových vozidel
  • Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji
  • Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů
  • Moderní diagnostické metody
  • Kombinace diagnostických metod (tribo-vibro-termo)
  • Novinky v legslativě

  Program konference

 • Úvodní slovo a zahájení konference
  Ondřej Švec, DiS., CTD – TRIFOSERVIS s.r.o.
 • Výměny olejových náplní v rámci údržby vozidla
  Josef Gamba, CTD – P Automobil Import s.r.o. Emil Frey Group Ing. Pavel Růžička, Ph.D., CTD – TotalEnergies ČR s.r.o.
 • Aditiva
  Jiří Klapka, CTD – KLAPKA TECHNIK / TRIFOSERVIS s.r.o.
 • Jak se projevuje zanedbávání údržby chladících okruhů
  Ing. Vít Henych, CTD – CLASSIC Oil s.r.o.
 • Nové možnosti měření na ICP a RTG přístrojích
  Ing. Petr Kolečkář – SPECTRO CS, spol. s.r.o.
 • Diagnostika plastických maziv
  Ondřej Švec, DiS., CTD – TRIFOSERVIS s.r.o.
 • Pohledy na perspektivu syntetických paliv
  Ing. Ivan Souček, Ph.D. – VŠCHT Praha
 • Konec perfluorovaných látek(PFAS) v olejích a mazivech
  Ing. Jakub Grunt, CTD – TotalEnergies ČR s.r.o.
 • O emulzích, jejich stabilitě a sklonu k pěnění
  Tomáš Prokop, CTD – OMA CZ a.s.
 • Jak pracovat s výsledky rozborů olejů a diagnostickými signály
  Ing. Tomáš Turan, CTD – ALS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 • Historie, současnost a budoucnost péče o oleje
  Ing. Jan Novák, CLS – INTRIBO s.r.o.
 • Tribodiagnostika malých strojů
  Ing. Michal Krovak, CTD – ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • Diagnostika a monitoring transformátorových olejů s ohledem na provoz
  Ing. Václav Straka, CTD – TMV SS s.r.o.
 • Korozívní vlastnosti výfukových plynů
  Ing. Daniel Maxa, Ph.D – VŠCHT Praha
 • PROGRAMOVÉ SCHÉMA

  Pondělí 6. LISTOPADU 2023
  14:00-17:00 Setkání CERTIFIKOVANÝCH DIAGNOSTIKŮ
  18:00 Večeře CERTIFIKOVANÝCH OSOB
  17:00-20:00 Registrace účastníků konference
  Ubytování a příprava prezentací, setkání přednášejících a přípravného výboru
  Úterý 7. LISTOPADU 2023
  8:00-09:30 Registrace účastníků
  09:30-12:00 Zahájení konference, I. blok odborných přednášek
  12:00 Oběd
  13:30-16:00 Pokračování, II. blok odborných přednášek
  16:30-19:00 Prezentační fórum firem + diskuze k přednáškám
  20:00-24:00 Neformální večerní setkání spojené s rautem, tombola
  Středa 8. LISTOPADU 2023
  9:00-12:00 Druhý den konference - III. blok odborných přednášek
  12:00 Zakončení konference
  12:30 Oběd

  MÍSTO KONÁNÍ

  Hotel Orea OREA RESORT DEVĚT SKAL ***
  Sněžné Milovy 11
  592 02 Svratka

  Hotel se nachází v rekreační oblasti kraje Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v blízkosti Milovského rybníka.
  Možnost parkování v areálu hotelu.

  UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

  Je rezervováno v hotelu OREA Resort Devět Skal, který disponuje 115 dvou a třílůžkovými, plně vybavenými pokoji se 241 lůžky.
  Ubytovaní účastníci mohou využít bazén a saunu.

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK / VLOŽNÉ

  Vložné delegáta konference zahrnuje účast na jednání, sborník přednášek, stravování, raut, pronájmy prostor a organizační náklady a činí: 5950,- Kč včetně 21% DPH Ubytování a prezentaci firmy (v případě zájmu) hradí delegát zvlášť, mimo vložné organizátorovi konference.
  Platbu (vložné + ubytování, event.prezentaci ) realizujte:
  • Převodem, na účet Trifoservis s.r.o. Čelákovice
   294683846/0300
  • V hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu

  Prezentace firem

  V rámci programu prvního dne konference se koná samostatná doprovodná prezentace firem spojená s odbornými individuálními konzultacemi a možností představení jednotlivých firem, jejich zaměření, produktů a služeb v prostorách hotelu.
  K dispozici: plocha pro vlastní panel, stolek se židlí, zásuvka a občerstvení v průběhu.
  V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a odešlete přihlášku k účasti na výstavě, která je součástí pozvánky.

  SPOLEČENSKÝ VEČER

  Tradiční, společenské, neformální setkání proběhne v prostorách hotelu, program bude zpestřen rautem, podávaným formou teplého i studeného bufetu. Součástí společenského večera je TOMBOLA, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Bolíto, které pomáhá dětem po prodělaném popáleninovém úrazu.
  Bolíto

  REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

  Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu organizátora konference do 27. října 2023.
  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním přihlášky na adresu organizátora:
  TRIFOSERVIS s.r.o. Čelákovice
  Sokolovská 1644
  250 88 Čelákovice

  Proběhlo

  Prolongace certifikovaných pracovníků

  Dne 4. listopadu 2019 se konalo setkání certifikovaných diagnostiků – TRIBODIAGNOSTIKŮ v hotelu Devět Skal, Sněžné – Milovy.

  Setkání se zúčastnilo 106 pracovníků. Prolongaci zahájil předseda odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIKY pan Ondřej Švec. V úvodu hovořil o certifikaci a vzdělávání tribodiagnostiků. V současné době je celkem certifikováno 165 pracovníků. Konkrétně 100 diagnostiků dosáhlo I. stupně odbornosti, 55 II. stupně a 10 III. stupně. Dále bylo upozorněno na nutnost včasného přihlášení pracovníků, kteří potřebují prodloužit certifikát na certifikačním orgánu ACM DTO Ostrava u paní Ing. Gabriely Kašokové. Platnost certifikátů je podle nově upravených pravidel 5 let. Hovořilo se také o správné etice tribodiagnostiků a o dodržování základních předpisů.

  Certifikovaní pracovníci mohou od roku 2019 za své jméno používat titul CTD, kterým dokazují svojí certifikaci a odbornost.

  Účastníci byli seznámeni s činností odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIKA v roce 2019.

  V únoru a březnu proběhlo školení pro získání certifikátu Tribodiagnostik. Školení se účastnilo 25 posluchačů a certifikát získalo 20 uchazečů.

  V březnu se uskutečnil seminář na téma hydraulické kapaliny v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína za účasti 60 posluchačů.

  V červnu se konalo školení pro certifikaci, a to pro 8 srbských odborníku, kteří měli zájem získat certifikaci podle ISO 17024 Technický diagnostik tribodiagnostik. Závěrečné zkoušky a předání certifikátů se uskutečnilo v Bělehradě.

  V průběhu roku proběhla řada konzultací a bylo vypracováno několik odborných článků pro časopisy.

  V rámci prolongace bylo předneseno 6 přednášek.

  Program prolongace:

  • Ondřej Švec – vedoucí sekce Tribodiagnostiky ATD ČR

   Úvod, hodnocení činnosti, příprava akcí na rok 2020
  • Jiří Klapka
   Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
   Význam bezpečnostních listů
  • Ing. Pavel Růžička Ph.D.
   Total Česká Republika, s.r.o.
   Novinky tribotechniky a tribodiagnostiky
  • Valdemar Neišl
   Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
   Vyhodnocení míry kontaminace pomocí opticko-světelné mikroskopie
  • Ing. Peter Ševčík
   MOL ČR s.r.o.
   Tribotechnika na Slovensku
  • Ing. Jan Škarka
   Česká společnost pro údržbu, z.s.
   Údržba a tribotechnika
  • Diskuze

  V závěru je možno jednoznačné konstatovat, že rok 2019 byl úspěšný a potvrdil, že tribotechnika a tribodiagnostika je významný obor pro zajištění bezporuchového provozu nejrůznějších zařízení.


  17. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

  Ve dnech 5. a 6. listopadu 2019 se uskutečnila 17. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ v hotelu Devět Skal Sněžné – Milovy. Konference se konala pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Konference se zúčastnilo 136 posluchačů. Hlavním pořadatelem byla společnost Vladislav Marek - TRIFOSERVIS Čelákovice. Na organizaci se aktivně podílela Asociace technických diagnostiků odborná skupina tribodiagnostiky a odborná skupina tribotechnika při ČSS. Konferenci zahájil Vladislav Marek. Po přivítání všech přítomných proběhlo krátké vystoupení jednotlivých hostů konference. Za MPO vystoupil Ing. Ladislav Ondřej, který zdůraznil důležitost tribotechniky a její význam pro průmysl. Další vedení konference se ujali O. Švec, M. Holek a P. Růžička. Bylo předneseno 15 přednášek. V závěru prvního dne byla uspořádána výstavka 9 organizací. Vystavovaly především firmy, které se zabývají čistotou maziv a zařízení, přístrojů pro sledování kvality maziv, přísadami do paliv a dopravou maziv na mazaná místa. Ve večerních hodinách se uskutečnil diskuzní večer s tombolou. Výtěžek tomboly, honoráře několika přednášejících a příspěvek TRIFOSERVISU činil letos 40 000 Kč. Tyto peníze jsou určené pro společnost BOLÍTO, která pomáhá rehabilitaci popálených dětí.

  Přednesené přednášky na konferenci.
  • Jiří Klapka
   Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
   Vývoj motorových olejů jako předzvěst budoucnosti maziv
  • Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
   TOTAL Česká republika, s.r.o.
   Proč má, či nemá smysl hovořit o tribotechnice provozních náplní hybridních vozidel a elektromobilů
  • Ing. Lubomír Tresner
   EKOLUBE, s.r.o., Brno
   PAG OSP - Polyalkylenglykoly mísitelné s oleji
  • Ing. Jakub Grunt
   TOTAL Česká republika, s.r.o., Praha
   Kapaliny pro zpracování kovů na bázi biopolymeru
  • Ing. Jan Skolil, Ph.D.
   CLASSIC Oil s.r.o., Buštěhrad
   Nová chladicí kapalina v prvním plnění koncernu VW
  • Ing. Martin Holek Ph.D., Ing. Michal Krovak
   UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
   Porovnání metod měření měkkých kalů MPC a CPA na vybraných strojích
  • Ing. Jiří Valdauf, Ing. Karel Niemczyk, Ing. Radovan Galas
   Lubricant s.r.o., VUT FSI ÚK Brno
   Maziva pro třecí uzel kolejnice-kolo
  • Tomáš Prokop
   PARAMO a.s.
   Vliv konzervace na ekonomiku výrobků
  • Ing. Petr Kolečkář
   SPECTRO CS, s.r.o.
   Technika RTG a ICP spektrometrie se zaměřením na tribotechniku
  • Ing. Tomáš Klíma
   Ecol Industrial, s.r.o., Vlašim
   Vyčištění olejového systému pro zajištění dlouhodobého bezporuchového systému a zamezení mísení starého oleje s novým (s novou formulací a aditivy)
  • - Ing. Václav Straka, Pavel Petráň
   „TMV SS“ spol. s r.o., Praha
   Termodiagnostika poruchových jevů-postupy versus nejčastější chyby při měření
  • Ing. Igor Ubreži
   ECOFIL spol. s r.o.
   Ošetrovanie syntetických olejov v praxi
  • Ing. Pavel Špondr, Ing. Antonín Dvořák
   ŠPONDR CMS, spol. s.r.o., Brno
   Centrální mazací systém s dynamickým nástřikem
  • Ing. Pavel Špondr, Antonín Dvořák
   Špondr CMS, spol. s.r.o., Brno
   Centrální mazací systém pásového hydraulického rypadla HITACHI ZX350LC
  • Ing. Zdeněk Nacházel
   Nacházel, s.r.o., Praha
   Strategie spolehlivosti mazání: řízení mazání, dávkování a managementu kondice
  • Ing. Ivan Souček, Ph.D., prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
   VŠCHT, Praha
   Prediktivní model skladby motorových paliv v České Republice v roce 2030

  V průběhu konference proběhla řada diskuzí ohledně kvality maziv a paliv. Byla řešena problematika dalšího vzděláváni tribotechniků a rozšiřování znalostí v oboru tribologie a tribotechniky.

  Pro rok 2020 připravujeme nové školení již v únoru. Přihlášky je možné zaslat na adresu TRIFOSERVISU Čelákovice.

  Příští konference se uskuteční opět v hotelu Devět Skal v listopadu roku 2020.

  Vladislav Marek, Ondřej Švec, TRIFOSERVIS Čelákovice