TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Konference a prolongace

Na rok 2019 připravujeme tyto akce

4. 11. 2019 Prolongace certifikovaných osob
5. – 6. 11. 2019 Konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

Další pořádané akce najdete na záložce Školení a semináře

V průběhu roku bude vydán informační časopis TRIBOTECHNIK. Již nyní můžete zasílat příspěvky do tohoto interního časopisu.

Asociace technických diagnostiků ČR, o.s.
a TRIFOSERVIS Vladislav Marek

pořádají a zvou Vás na

XVI. profesní setkání certifikovaných osob v oboru/pro funkci

TECHNIK DIAGNOSTIK-TRIBODIAGNOSTIK

Anotace:

Všichni jste absolvovali certifikační zkoušky pro funkci technik diagnostik-tribodiagnostik před hodnotící komisí certifikačního orgánu ACM DTO CZ s.r.o. pro certifikaci personálu.

Jedna z podmínek pro prodloužení platnosti certifikátu je pracovat v daném oboru a zúčastňovat se odborných seminářů včetně profesního setkání certifikovaných osob a splnit celou řadu dalších podmínek.

Datum konání: 4. listopadu 2019

Místo konání: OREA RESORT DEVĚT SKAL ***

Sněžné Milovy 11, 592 02 Svratka 592 02

Časový harmonogram:

12.00 – 14.00 prezence v recepci
14.00 - 17.00 odborný program semináře
18.00 večeře, závěr

Oborný garant:

Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice

Program prolongace:

 • Ondřej Švec – vedoucí sekce Tribodiagnostiky ATD ČR
  Vladislav MAREK - TRIFOSERVIS Čelákovice
  Úvod, hodnocení činnosti, příprava akcí na rok 2020
 • Ing. Gabriela Kašoková
  DTO CZ, s.r.o., Ostrava
  Současný stav certifikace, prodloužení certifikátů, obecné informace, zvýšení kvalifikace, novinky
 • Jiří Klapka
  Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
  Význam bezpečnostních listů
 • Ing. Pavel Růžička, Ph.D., Václav Bláha
  TOTAL česká republika, s.r.o.
  Novinky tribotechniky a tribodiagnostiky
 • Valdemar Neišl
  Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
  Vyhodnocení míry kontaminace pomocí opticko-světelné mikroskopie
 • Ing. Peter Ševčík
  MOL ČR s.r.o.
  Tribotechnika na Slovensku
 • Ing. Jan Škarka
  Česká společnost pro údržbu, z.s.
  Údržba a tribotechnika
 • Diskuse
 • Vložné/cena semináře:

  900,- Kč vč. 21% DPH (743,80 Kč + 21% DPH = 156,20 Kč)

  Úhrada poplatků:

  Vložné + event. platbu za ubytování (dle výběru) uhraďte na účet organizátora:
 • převodem na účet u ČSOB, a.s. ERA Brandýs nad Labem: 256745188/0300
 • v hotovosti na místě konání
 • Daňový doklad obdržíte u prezence

  Ubytování:

  Ubytování je zajištěno v hotelu OREA RESORT DEVĚT SKAL ***, podmínky jsou uvedeny v organizačních pokynech pozvánky pro konferenci tribotechniků.
  Máte-li zájem zúčastnit se i následující odborné konference, je nutné vyplnit a odeslat obě závazné přihlášky!

  Organizace:

  TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice
  IČO 11266171, DIČ CZ360701017
  Tel.: 603 265 565, 326 991 085, 739 236 649

  Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 25. 10. 2019:

  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice

  Zveme Vás na XVII. Odbornou konferenci spojenou s prolongací certifikovaných diagnostiků

  TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2019

  pořádanou pod záštitou MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Mediální partneři konference - časopisy

  Řízení a údržba průmyslového podniku Tribotechnika

  4. listopadu 2019 - pondělí - Prolongace certifikovaných osob OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA *** Sněžné - Milovy

  5. a 6. listopadu 2019 – úterý a středa - KONFERENCE OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA *** Sněžné - Milovy

  Organizátoři konference

  TRIFOSERVIS Čelákovice, Vladislav MAREK ASOCIACE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
  Odborná skupina TRIBODIAGNOSTIKA při ATD ČR, z.s. Odborná skupina TRIBOTECHNIKA při ČSS z.s.
   

  Hlavní organizátor konference - informace, přihlášky

  Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice IČO: 11266171
  Rumunská 1457 DIČ: CZ 360701017
  250 88 Čelákovice tel.: 326 991 085
  e-mail: marek@trifoservis.cz mobil: 603 265 565
  Číslo účtu - ČSOB - Era Brandýs n. L.: 256745188/0300

  Partneři akce – odborní garanti konference:

  ŠPONDR CMS spol. s r.o.
  ŠPONDR Pavel
  MONDI Štětí, a.s.
  ŠINFELT Jiří
  VŠB – TU Ostrava
  HELEBRANT František
  Valar Czech Oil, a.s.
  LUKAVSKÝ Jan
  Paramo, a.s.
  PROKOP Tomáš
  UNIPETROL RPA, s.r.o.
  HOLEK Martin
  TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
  TP RŮŽIČKA Pavel
  SPECTRO CS spol. s r.
  KOLEČKÁŘ Petr
  MOL ČR, s.r.o.
  ŠEVČÍK Peter
  REO TRADE, s.r.o.
  HŘIVNÁČ Jiří
  OMA CZ, a.s.
  JEŽEK Václav
  CLASSIC Oil s.r.o.
  SKOLIL Jan

  ANOTACE

  Dnes už tradiční konference Tribotechnika v provozu a údržbě si postupně buduje své trvalé postavení mezi konferenčními akcemi v oboru tribologie, tribotechniky a tribodiagnostiky. Hlavním posláním konference je mezinárodní setkání odborníků s cílem prezentace nových poznatků a zkušeností týkajících se aplikace tribotechniky v provozu a údržbě strojů. Velký prostor bude dán i prezentaci firem na doprovodném prezentačním fóru. Program i místo konference dávají velký prostor pro výměnu praktických zkušeností a názorů mezi přednášejícími a delegáty konference. Účast na konferenci umožní setkání kolegů jak v rovině formální tak neformální na společenském večeru.
  Konferenci opět doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru maziv.

  HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

  • Problematika paliv a maziv motorových vozidel
  • Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji
  • Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů
  • Moderní diagnostické metody
  • Kombinace diagnostických metod (tribo-vibro-termo)
  • Novinky v legslativě

  KONFERENCE JE URČENA

  Odborníkům, firmám a všem uživatelům strojních celků a zařízení, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určena také pracovníkům servisních organizací a laboratoří analyzujících paliva a maziva s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. V neposlední řadě je konference doporučena i všem konstruktérům moderních strojních zařízení.

  PROGRAMOVÉ SCHÉMA

  PONDĚLÍ 4. LISTOPADU 2019
  14:00-17:00 Setkání CERTIFIKOVANÝCH DIAGNOSTIKŮ
  18:00 Večeře CERTIFIKOVANÝCH OSOB
  17:00-20:00 Registrace účastníků konference na 5. a 6. 11. 2019
  Ubytování a příprava prezentací, setkání přednášejících a přípravného výboru
  20:30 Diskusní fórum
  ÚTERÝ 5. LISTOPADU 2019
  8:00-09:30 Registrace účastníků
  09:30-12:00 Zahájení konference, I. blok odborných přednášek
  12:00 Oběd
  13:30-16:00 Pokračování, II. blok odborných přednášek
  16:30-19:00 Prezentační fórum firem + diskuze k přednáškám
  20:00-24:00 Neformální večerní setkání spojené s rautem, tombola
  STŘEDA 6. LISTOPADU 2019
  9:00-12:00 Druhý den konference - III. blok odborných přednášek
  12:00 Zakončení konference
  12:30 Oběd

  MÍSTO KONÁNÍ

  Hotel Orea OREA RESORT DEVĚT SKAL ***
  Sněžné Milovy 11
  592 02 Svratka

  Hotel se nachází v rekreační oblasti kraje Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v blízkosti Milovského rybníka. Doporučená trasa při volbě vlastního dopravního prostředku:
  Praha, dálnice - Brno, výjezd Velký Beranov, Žďár nad Sázavou, směr Nové Město na Moravě (cca 18 km) Sněžné Milovy
  Brno - Kuřim - Tišnov - Křídla - Nové Město na Moravě - Sněžné Milovy
  Možnost parkování v areálu hotelu.

  UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

  Je rezervováno v hotelu OREA Resort Devět Skal, který disponuje 115 dvou a třílůžkovými, plně vybavenými pokoji se 241 lůžky.
  Ubytovaní účastníci mohou využít bazén, solárium, posilovnu.
  Požadavky na ubytování vyznačte v přihlášce. Ubytování se provádí v pořadí došlých přihlášek, účastníci se ubytují po příjezdu v recepci hotelu. Úhradu ubytování provádí účastník (dle výběru) současně s úhradou vložného na účet organizátora konference : Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice,
  Banka ČSOB Era číslo účtu : 256745188/0300

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK / VLOŽNÉ

  Vložné delegáta konference zahrnuje účast na jednání, sborník přednášek, pronájmy prostor a organizační náklady a činí: 4500,- Kč včetně 21% DPH (3719,- základ + 781,- 21% DPH) Ubytování a prezentaci firmy (v případě zájmu) hradí delegát zvlášť, mimo vložné organizátorovi konference.
  Platbu (vložné + ubytování, event.prezentaci ) realizujte:
  • Převodem, na účet Trifoservis Čelákovice, Vladislav Marek,
   ERA banka Brandýs n/L: číslo účtu 256745188/0300
  • V hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu

  PREZENTAČNÍ FÓRUM

  V rámci programu prvního dne konference se koná samostatná doprovodná prezentace firem spojená s odbornými individuálními konzultacemi a možností představení jednotlivých firem, jejich zaměření, produktů a služeb v prostorách hotelu.
  K dispozici: plocha pro vlastní panel, stolek se židlí, zásuvka a občerstvení v průběhu.
  V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a odešlete přihlášku k účasti na výstavě, která je součástí pozvánky.

  SPOLEČENSKÝ VEČER

  Tradiční, společenské, neformální setkání proběhne v prostorách hotelu, program bude zpestřen rautem, podávaným formou teplého i studeného bufetu. Součástí společenského večera je TOMBOLA, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Bolíto, které pomáhá dětem po prodělaném popáleninovém úrazu.
  Bolíto

  REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

  Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu organizátora konference do 25. října 2019.
  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice

  Přihláška je určena pro jednoho účastníka.

  Uzávěrka přihlášek je 25. 10. 2019!!
  Po tomto termínu se přihlašujte pouze telefonicky na čísla: 326 991 085, 603 265 565.

  PŘEHLED PŘEDNÁŠEK (pořadí je vyhrazeno)

  • Vladislav Marek
   >Vladislav Marek - TRIFOSERVIS
   Zahájení konference
  • Jiří Klapka
   Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
   Vývoj motorových olejů jako předzvěst budoucnosti maziv
  • Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
   TOTAL Česká republika, s.r.o.
   Proč má, či nemá smysl hovořit o tribotechnice provozních náplní hybridních vozidel a elektromobilů
  • Ing. Lubomír Tresner
   EKOLUBE, s.r.o., Brno
   PAG OSP - Polyalkylenglykoly mísitelné s oleji
  • Ing. Jakub Grunt
   TOTAL Česká republika, s.r.o., Praha
   Kapaliny pro zpracování kovů na bázi biopolymeru
  • Ing. Jan Skolil, Ph.D.
   CLASSIC Oil, s.r.o., Buštěhrad
   Nová chladicí kapalina v prvním plnění koncernu VW
  • Ing. Martin Holek Ph.D., Ing. Michal Krovak
   UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
   Porovnání metod měření měkkých kalů MPC a CPA na vybraných strojích
  • Ing. Jiří Valdauf, Ing. Karel Niemczyk, Ing. Radovan Galas
   Lubricant s.r.o., VUT FSI ÚK Brno
   Maziva pro třecí uzel kolejnice-kolo
  • Tomáš Prokop
   PARAMO a.s.
   Vliv konzervace na ekonomiku výrobků
  • Ing. Petr Kolečkář
   SPECTRO CS, s.r.o.
   Technika RTG a ICP spektrometrie se zaměřením na tribotechniku
  • Ing. Tomáš Klíma
   Ecol Industrial, s.r.o., Vlašim
   Vyčištění olejového systému pro zajištění dlouhodobého bezporuchového systému a zamezení mísení starého oleje s novým (s novou formulací a aditivy)
  • Ing. Václav Straka, Pavel Petráň
   „TMV SS“ spol. s r.o., Praha
   Termodiagnostika poruchových jevů-postupy versus nejčastější chyby při měření
  • Ing. Igor Ubreži
   ECOFIL spol. s r.o.
   Ošetrovanie syntetických olejov v praxi
  • Ing. Pavel Špondr, Ing. Antonín Dvořák
   Špondr CMS, spol. s.r.o., Brno
   Centrální mazací systém s dynamickým nástřikem
  • Ing. Zdeněk Nacházel
   Nacházel, s.r.o., Praha
   Strategie spolehlivosti mazání: řízení mazání, dávkování a managementu kondice
  • Ing. Ivan Souček, Ph.D., prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
   VŠCHT, Praha
   Prediktivní model skladby motorových paliv v České Republice v roce 2030

  Těšíme se na Vaši účast.


  Setkání certifikovaných tribodiagnostiků

  Dne 5. listopadu 2018 se sešlo v hotelu Devět Skal 96 certifikovaných tribodiagnostiků z Čech a Slovenska. Jednání zahájil Ondřej Švec, vedoucí odborné skupiny tribodiagnostika při Asociaci technických diagnostiků České republiky.

  V úvodu seznámil přítomné s činností odborné skupiny v roce 2018 a přednesl program roku 2019. V únoru a březnu 2018 se konalo školení nových adeptů na certifikaci. V dubnu bylo přezkoušeno 12 posluchačů, kteří splnili všechny podmínky pro získání certifikátu podle ISO 17 024 - certifikovaný diagnostik – tribodiagnostik. V břenu se uskutečnil seminář v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína na téma Provozní kapaliny pro automobily. Semináře se účastnilo 65 posluchačů. V průběhu roku byla provedena řada konzultací a napsáno několik článků do technických časopisů. V září se uskutečnila schůzka představitelů Srbských rafinerií s pracovníky VŠCHT Praha. Zde V. Marek a O. Švec přednesli přednášku na téma tribotechnická diagnostika a systém certifikace našich specialistů. Srbská strana projevila zájem o certifikaci jejich pracovníků u nás. Dále bylo připraveno setkání certifikovaných pracovníků a 16. konference TRIBOTECHNIKA v provozu a údržbě.

  Doc. Ing. F. Helebrant, CSc., předseda programové komise, přednesl zprávu o změnách v certifikacích a dále upozornil na provádění prodlužování certifikátů a o zkouškách při zvyšování kvalifikačních tříd certifikovaných pracovníků. V současné době je celkem 128 certifikovaných tribodiagnostiků.

  V další části bylo předneseno několik zajímavých přednášek.
  • Ing. Michal Krovak
   UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov
   Barevné značení nádob pro distribuci mazacích olejů v provozech
  • Ing. Martin Holek, Ph.D.
   UNIPETROL RPA s.r.o., Kralupy nad Vltavou
   Využití výpočetní techniky pro sledování procesních stavů a příklady z praxe
  • Ing. Pavel Růžička, Ph.D., Václav Bláha
   TOTAL česká republika, s.r.o. a Parker – Hannifin, s.r.o., Sadská
   Ekonomický a ekologický provoz vstřikolisů ENGEL pomocí moderních hydraulických olejů
  • Ing. David Koňař
   SPECTRO a.s., Ostrava
   Metody stanovení anorganických prvků v olejích

  V závěru prolongace byla diskuze, na které se řešila řada problému z hlediska jakosti maziv a paliv. Byla projednána otázka zvyšování kvalifikace jednotlivých certifikovaných pracovníku. Je reálný předpoklad využívání označení titulem certifikovaný technický diagnostik (CTD) za jménem certifikovaných pracovníků. Dále byla projednána otázka náplně plánovaných seminářů v roce 2019. Příští setkání certifikovaných pracovníku se uskuteční v listopadu 2019 opět v hotelu DEVĚT SKAL Sněžné – Milovy.

  Vladislav Marek, Ondřej Švec, TRIFOSERVIS Čelákovice


  16. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ

  Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se uskutečnila 16. konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ v hotelu Devět Skal Sněžné - Milovy. Konference se konala pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Konference se zúčastnilo 126 posluchačů. Hlavním pořadatelem byla společnost Vladislav Marek - TRIFOSERVIS Čelákovice. Na organizaci se aktivně podílela Asociace technických diagnostiků a odborná skupina tribotechnika pro ČSS. Konferenci zahájil Vladislav Marek. Po přivítání všech přítomných, bylo krátké vystoupení jednotlivých hostů konference. Další vedení konference se ujali O. Švec, M. Holek a P. Růžička. Bylo předneseno 19 přednášek. V závěru prvního dne byla uspořádána výstavka 7 organizací. Vystavovaly především firmy, které se zabývají čistotou maziv a zařízení, přístrojů pro sledování kvality maziv, přísadami do paliv, dopravou maziv na mazaná místa, byla zde i ukázka převodovky apod. Ve večerních hodinách se uskutečnil diskuzní večer s tombolou. Výtěžek tomboly, honoráře většiny přednášejících a příspěvek TRIFOSERVISU činil letos 40 000 Kč. Tyto peníze jsou určené pro společnost BOLÍTO, která pomáhá rehabilitaci popálených dětí.

  V průběhu dvou dnů bylo předneseno 19 přednášek.
  • Josef Gamba
   P Automobil Import, s.r.o., Praha
   Samočinné převodovky osobních vozů. Komfort nebo úspora?
  • Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
   TOTAL Česká republika, s.r.o.
   Jedna z cest jak zajistit spolehlivý chod automatických převodovek = aplikace moderních ATF kapalin
  • Jiří Klapka
   Klapka Technik, Jablonec nad Nisou
   Oleje pro užitkové automobily a stroje
  • Ing. Jan Skolil, Ph.D.
   CLASSIC Oil, s.r.o., Buštěhrad
   Kapaliny do ostřikovačů – metanol a jiná zdravotní rizika
  • Ing. Petr Dobeš, CSc.
   Místo tribodiagnostiky v péči o procesní kapaliny
  • Ing. Ivan Trybenekr
   Deckenbach CZ, s.r.o., Homole
   Mazání a chlazení přesných vřeten obráběcích strojů
  • Jiří Hána
   WIKOV MGI a.s., Hronov
   Tribotechnická diagnostika u průmyslových převodovek
  • Ing. Martin Holek Ph.D.
   UNIPETROL RPA, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
   Propojení více druhů bezdemontážních diagnostických metod – příklady z praxe
  • Doc. Ing. Petr Kozák, CSc.
   OMV Česká republika, s.r.o.
   Glykolové oleje a jejich aplikace
  • RNDr. František Kesner, Ph.D.
   NICOLET CZ s.r.o., Praha
   Využití molekulové spektroskopie v tribodiagnostice paliv a maziv
  • Ing. Jan Novák, CLS
   INTRIBO, s.r.o., Praha
   Metody pro sledování potenciálu oleje k tvorbě úsad
  • Tomáš Prokop
   PARAMO a.s., Pardubice
   Koroze v provozních podmínkách
  • Ing. Zdeněk Nacházel
   Nacházel, s.r.o., Praha
   Strategie spolehlivosti mazání: řízení mazání, dávkování a managementu kondice
  • Ing. Pavel Špondr, Antonín Dvořák
   Špondr CMS, spol. s.r.o., Brno
   Centrální mazací systém pásového hydraulického rypadla HITACHI ZX350LC
  • Ing. Lubomír Ilečko
   Ecofil spol. s r. o., Michalovce / ROBOT FILTRATION
   Zhodnocení současného stavu tribologických parametrů v robotice a návrh komplexního řešení
  • Ing. Tomáš Klíma
   Ecol Industrial, s.r.o., Vlašim
   Olejový proplach mazacího systému turboústrojí, hydraulického agregátu či jiného hydraulického okruhu
  • Ing. Tadeáš Lipus
   SKF Ložiska a.s., Ostrava
   Vibrační diagnostika problémů ložiskových uložení
  • Ing. Jan Sova
   Workswell, s.r.o., Praha
   Využití letecké termografie pro diagnostiku a bezpečnostní aplikace v rafinérském průmyslu

  V průběhu konference proběhla řada diskuzí ohledně kvality maziv a paliv. Byla řešena problematika dalšího vzděláváni tribotechniků a rozšiřování znalosti v oboru tribologie a tribotechniky.

  Příští konference se uskuteční opět v hotelu Devět Skal v listopadu roku 2019.

  Vladislav Marek, Ondřej Švec, TRIFOSERVIS Čelákovice