TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Na rok 2018 připravujeme tyto akce

20. - 21. 2. 2018 Odborný kurz „Základy tribotechniky a tribodiagnostiky“ - hotel Vigvam v Němčicích u Kolína
14. 3. 2018 Odborný seminář „Provozní kapaliny pro automobily“ - hotel Vigvam v Němčicích u Kolína

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR – sekce tribodiagnostika

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

PROVOZNÍ KAPALINY PRO AUTOMOBILY

TERMÍN:

Středa 14. BŘEZNA 2018 od 9.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02, Středočeský kraj, okres Kolín, sjezd na 50. km dálnice D11

Cílem daného semináře je prezentovat aktuální informace z oblasti automobilového průmyslu:
 • Nové směry ve vývoji motorů
 • Nové normy pro paliva
 • Novinky ve výrobě motorových olejů
 • Diagnostika provozních kapalin automobilů

Součástí semináře bude dále:
 • Konzultace k přednesené problematice
 • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
 • Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací

TYP AKCE:

Jednodenní seminář

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS Čelákovice

URČENO PRO:

Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům automobilů. Své zde také najdou zástupci servisů, prodejců automobilů, logistiky i koncoví uživatelé. Samozřejmě také všichni tribotechnici a tribodiagnostici.

PROGRAM A PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Zahájení semináře
  MAREK Vladislav, Trifoservis
 • Nové směry ve vývoji motorů
  Josef Gamba, Peugeot/Citroen/DS ČR
 • Paliva a nové normy
  Ing. Vladimír Třebický CSc. / SGS Czech Republic s.r.o.
 • Motorové oleje – nové trendy
  Ing. Ivana Václavíčková
 • Co vše se maže v automobilech
  Jiří Klapka / KLAPKA TECHNIK, Jablonec nad Nisou
 • Zkušenosti z provozu motorových a převodových olejů nákladních vozidel
  Ing. Pavel Růžička, Ph.D. / TOTAL Česká Republika s.r.o.
 • Diagnostika provozních kapalin automobilů
  Ondřej Švec DiS., Vladislav Marek, Trifoservis Čelákovice
 • Moderovaná diskuze k přednáškám
  Vladislav Marek, Trifoservis Čelákovice Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků z jiných společností.

  DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

  středa 14. BŘEZNA 2018
  VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02

  Resort VIGVAM se nachází ve vesničce Němčice, pár kilometrů od okresního města Kolín. Resort se pyšní nejvyšším vigvamem na světě. V místě se lze připojit k internetu pomocí Wifi zdarma.

  UBYTOVÁNÍ:

  Nezajišťujeme, pouze na vyžádání je možné zajistit ubytování účastníků, platba individuální v recepci hotelu. Bližší informace na webových stránkách hotelu.

  CENA SEMINÁŘE:

  1.815,- Kč, včetně 21% DPH (1.500,- Kč + DPH 315,- Kč )
 • převodem na účet u ČOB : 256745188/0300, variabilní symbol 181
 • v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu

 • V ceně semináře je občerstvení, oběd a sborník s jednotlivými technickými přednáškámi.

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastnický poplatek převodem je nutné uhradit před konáním semináře, v hotovosti v den konání. Daňový doklad bude vystaven dle skutečností, které uvedete v přihlášce a účastníci ho obdrží u prezence, resp. na vyžádání bude zaslán poštou.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM:

  prezence 08:00 - 09:00 hod
  začátek semináře 09:00 hod
  blok přednášek 09:00 - 13:00 hod
  OBĚD 13:00 hod

  ORGANIZACE a INFORMACE:

  ATD ČR, TRIFOSERVIS Vladislav Marek
  Rumunská 1457, Čelákovice

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  telefonicky na čísla: 326991085, 603265565
  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním vyplněné přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice

  Přihlášku odešlete nejpozději do 7. března 2018
  Poté je možné se přihlásit pouze po dohodě s organizátorem, popř. odborným garantem akce.