TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

V letošním roce proběhly tyto akce

19. - 20. 2. 2019 Odborný kurz "Základy tribotechniky a tribodiagnostiky" - VIGVAM RESORT v Němčicích u Kolína
27. 3. 2019 Seminář „Hydraulické kapaliny“ - VIGVAM RESORT v Němčicích u Kolína

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.
Pro velký zájem jsme opět pořádali

odborný kurz

Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.

Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.

Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství.

Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.

Celkový obsah kurzu je v plném souladu s normou ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18436-5

Zájemci mohou kurz využít pro certifikační zkoušku TECHNICKÝ DIAGNOSTIK – TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.


Program školení byl připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

 • TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
 • TRIBOTECHNIKA
 • Maziva, jejich výroba, základové oleje
 • Přísady do maziv, jejich funkce
 • Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
 • Průmyslové oleje – složení, klasifikace
 • Plastická maziva – složení, klasifikace
 • Pevná maziva
 • Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
 • Zkoušení a hodnocení maziv
 • Vzorkování
 • Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
 • Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
 • Mazací systémy a mazací zařízení
 • Přístrojová technika pro hodnocení maziv

  Jednotlivá témata přednesli přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici: Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek, Ing. J. Černý, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D.


 • TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR
  - sekce tribodiagnostika

  pořádali odborný seminář pod patronací petrolejářské a energetické společnosti

  TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

  HYDRAULICKÉ KAPALINY

  Termín : středa 27. března 2019

  Místo konání : VIGVAM RESORT, 280 02 Němčice 152
  Středočeský kraj, okres Kolín

  Cílem daného semináře bylo prezentovat aktuální informace z oblasti hydraulických kapalin v provozu:
 • nové směry v oblasti hydraulických kapalin
 • provozní zkušenosti
 • současný stav na českém trhu
 • tribodiagnostika hydraulických kapalin
 • ošetřování hydraulických kapalin v provozu

 • Součástí semináře bylo dále:
 • Konzultace k přednesené problematice
 • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
 • Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací

 • HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

  Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS
  TRIFOSERVIS Čelákovice

  URČENO PRO:

  Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům strojních celků a zařízení vybavených hydraulickými systémy, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určen též pracovníkům servisních organizací a laboratořím, jež analyzují hydraulické kapaliny s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. Rovněž je určen pro prodejce hydraulických kapalin.

  PROGRAM a PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Zahájení semináře
  Vladislav MAREK / Trifoservis Čelákovice
 • Vývojové směry v oblasti hydraulických kapalin
  Ing. Pavel RŮŽIČKA, PhD. / TOTAL Česká Republika s.r.o.
 • Současný stav hydraulických kapalin na českém trhu
  Ing. Pavla Bauerová / MOL Česká republika, s.r.o.
 • Provozní zkušenosti a aplikace hydraulických kapalin v provozu
  Pavel Bureš DiS. / PARAMO a.s.
 • Význam tribotechnické diagnostiky v provozu hydraulických zařízení
  Ondřej Švec DiS. / Trifoservis Čelákovice
 • Ošetřování hydraulických kapalin v provozu se zaměřením na čistotu oleje
  Ing. Andrej Zatvarnický, Ph.D. / ECOFIL, spol. s r.o.
 • Moderovaná diskuze k přednáškám
  MAREK Vladislav, Trifoservis Čelákovice Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků z jiných společností.