TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Na rok 2023 připravujeme tyto akce

21.- 22. 2. 2023 Školení tribodiagnostiků
březen 2023 Druhá část Školení tribodiagnostiků
7. 6. 2023 Kontaminace maziv v provozních podmínkách, diagnostika znečištění, čistící procesy - odborný seminář

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR – odborná skupina Tribodiagnostika

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Kontaminace maziv v provozních podmínkách, diagnostika znečištění, čistící procesy

TERMÍN:

Středa 7. června 2023 od 9:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02 Středočeský kraj, okres Kolín, sjezd na 50km dálnice D11

Resort VIGVAM se nachází ve vesničce Němčice, pár kilometrů od okresního města Kolín. Resort se pyšní nejvyšším vigvamem na světě. V místě se lze připojit k internetu pomocí Wifi zdarma.

 • Obecné informace – typy znečištění maziv a provozních kapalin
 • Požadavky na čistotu mazacích olejů a plastických maziv
 • Ošetřování znečištěných maziv, čistící procesy
 • Diagnostika kontaminovaných maziv

Součástí semináře bude dále:

 • Konzultace k přednesené problematice
 • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
 • Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací

TYP AKCE:

Jednodenní seminář

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

Asociace technických diagnostiků ČR

Odborná skupina Tribodiagnostika

Odborní partneři semináře:

URČENO PRO:

Seminář je určen všem odborníkům, firmám a všem uživatelům strojních celků a zařízení, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a zajištění spolehlivého provozu. Je určen také pracovníkům servisních organizací a laboratoří analyzujících maziva s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky.

PROGRAM SEMINÁŘE:

 • Zahájení semináře – úvodní slovo
  Ing. Pavel Růžička, Ph.D. / Technický poradce TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.
 • Blok odborných přednášek a prezentací
  Detailní přehled prezentací a přednášejících bude upřesněn
 • Moderovaná diskuze na základě příspěvků účastníků semináře
  Možnost prezentace diskuzních příspěvků účastníky semináře
  Moderátor diskuze : Ing. Martin Holek, Ph.D.

Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků z jiných společností.

UBYTOVÁNÍ:

Nezajišťujeme, pouze na vyžádání je možné zajistit ubytování účastníků, platba individuální v recepci hotelu.

Bližší informace na webových stránkách hotelu.


CENA SEMINÁŘE:

1.996,50 - Kč, včetně 21% DPH (1.650,- Kč + DPH 346,50,- Kč)
 • převodem na účet u ČSOB: 294683846 / 0300 variabilní symbol 2301
 • v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu
V ceně semináře je občerstvení, oběd a sborník s jednotlivými technickými přednáškami.

PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastnický poplatek převodem je nutné uhradit před konáním semináře, v hotovosti v den konání. Daňový doklad bude vystaven dle skutečností, které uvedete v přihlášce a účastníci ho obdrží u prezence, resp. na vyžádání bude zaslán poštou.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezence 8:00 - 9:00 hod.
začátek semináře 9:00 hod.
blok přednášek 9:00 - 13:00 hod.
oběd 13:00 hod.
moderovaná diskuze 14:00 hod.

ORGANIZACE a INFORMACE:

ATD ČR a TRIFOSERVIS s.r.o.

Hybešova 626/1, 250 88 Čelákovice

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

telefonicky na čísla: 739 236 649, 603 265 565

e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz

poštou: odesláním vytištěné přihlášky na adresu organizátora:

TRIFOSERVIS s.r.o.
Sokolovská 1644
250 88 Čelákovice

Přihlášku odešlete nejpozději do 31.5. 2023

Poté je možné se přihlásit pouze po dohodě s organizátorem.

!!! Všechny potřebné a zajímavé informace týkající se odborné skupiny Tribodiagnostika je nově možno získávat na www.tribotechnika.eu