TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Připravujeme tyto akce

27. 3. 2019 Seminář „Hydraulické kapaliny“ - VIGVAM RESORT v Němčicích u Kolína

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

Chcete ušetřit provozní náklady – věnujte pozornost tribodiagnostice!

Vážení, pro velký zájem opět pořádáme

odborný kurz

Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.

Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.


Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství.

Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.


Kurz je rozdělen do dvou dvoudenních soustředění, která se konají v únoru a březnu 2019.

První soustředění proběhne v úterý a středu 19. a 20. února 2019 v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína.

Termín druhé části školení bude dle dohody v březnu 2019.


Celkový obsah kurzu je v plném souladu s normou ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18436-5

Zájemci mohou kurz využít pro certifikační zkoušku TECHNICKÝ DIAGNOSTIK – TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.Organizátor kurzu: Schválené školicí pracoviště
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS Čelákovice
  Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice
  IČO: 112 66 171, DIČ: CZ 360701017


Cena kurzu: je stanovena dohodou dle zákona č.526/90 Sb. o cenách
  a činí 9 680,- Kč včetně DPH.(8 000,-Kč + 1680.- Kč DPH)
   
Úhradu proveďte: na účet 256745188/0300
  variabilní symbol 19001, konstantní symbol 0308
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS Čelákovice je plátcem DPH


Program školení je připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

 • TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
 • TRIBOTECHNIKA
 • Maziva, jejich výroba, základové oleje
 • Přísady do maziv, jejich funkce
 • Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
 • Průmyslové oleje – složení, klasifikace
 • Plastická maziva – složení, klasifikace
 • Pevná maziva
 • Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
 • Zkoušení a hodnocení maziv
 • Vzorkování
 • Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
 • Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
 • Mazací systémy a mazací zařízení
 • Přístrojová technika pro hodnocení maziv

  Jednotlivá témata přednesou přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici: Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek, Ing. J. Černý, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D.

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním vytištěné přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice
  tel.: 326 991 085, 603 265 565

 • TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR
  - sekce tribodiagnostika

  si vás dovolují pozvat na odborný seminář pod patronací petrolejářské a energetické společnosti

  TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

  HYDRAULICKÉ KAPALINY

  Termín : středa 27. března 20193, od 9.00 hod.

  Místo konání : VIGVAM RESORT, 280 02 Němčice 152
  Středočeský kraj, okres Kolín, sjezd na 50km dálnice D11

  Cílem daného semináře je prezentovat aktuální informace z oblasti hydraulických kapalin v provozu:
 • nové směry v oblasti hydraulických kapalin
 • provozní zkušenosti
 • současný stav na českém trhu
 • tribodiagnostika hydraulických kapalin
 • ošetřování hydraulických kapalin v provozu

 • Součástí semináře bude dále:
 • Konzultace k přednesené problematice
 • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
 • Nabídka firemních materiálů, katalogů, tech. informací

 • TYP AKCE:

  Jednodenní seminář

  HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

  Vladislav MAREK, TRIFOSERVIS
  TRIFOSERVIS Čelákovice

  URČENO PRO:

  Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům strojních celků a zařízení vybavených hydraulickými systémy, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určen též pracovníkům servisních organizací a laboratořím, jež analyzují hydraulické kapaliny s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. Rovněž je určen pro prodejce hydraulických kapalin.

  PROGRAM a PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • Zahájení semináře
  Vladislav MAREK / Trifoservis Čelákovice
 • Vývojové směry v oblasti hydraulických kapalin
  Ing. Pavel RŮŽIČKA, PhD. / TOTAL Česká Republika s.r.o.
 • Současný stav hydraulických kapalin na českém trhu
  Ing. Pavla Bauerová / MOL Česká republika, s.r.o.
 • Provozní zkušenosti a aplikace hydraulických kapalin v provozu
  Pavel Bureš DiS. / PARAMO a.s.
 • Význam tribotechnické diagnostiky v provozu hydraulických zařízení
  Ondřej Švec DiS. / Trifoservis Čelákovice
 • Ošetřování hydraulických kapalin v provozu se zaměřením na čistotu oleje
  Ing. Andrej Zatvarnický, Ph.D. / ECOFIL, spol. s r.o.
 • Moderovaná diskuze k přednáškám
  MAREK Vladislav, Trifoservis Čelákovice Odborná akce nabízí mimo jiné přínosnou konfrontaci Vašich názorů s názory odborníků z jiných společností.

  DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

  Středa 27. března 2019, od 9.00 hod.
  VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02. Resort VIGVAM se nachází ve vesničce Němčice, pár kilometrů od okresního města Kolín. Resort se pyšní nejvyšším vigvamem na světě. V místě se lze připojit k internetu pomocí Wifi zdarma.

  UBYTOVÁNÍ:

  Nezajišťujeme, pouze na vyžádání je možné zajistit ubytování účastníků, platba individuální v recepci hotelu. Bližší informace na webových stránkách hotelu.

  CENA SEMINÁŘE:

  1.815,- Kč, včetně 21% DPH (1.500,- Kč + DPH 315,- Kč )
 • převodem na účet u ČSOB : 256745188 / 0300 variabilní symbol 191
 • v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu

 • V ceně semináře je občerstvení, oběd a sborník s jednotlivými technickými přednáškámi.

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastnický poplatek převodem je nutné uhradit před konáním semináře, v hotovosti v den konání. Daňový doklad bude vystaven dle skutečností, které uvedete v přihlášce a účastníci ho obdrží u prezence, resp. na vyžádání bude zaslán poštou.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM:

  prezence 08:00 - 09:00 hod
  začátek semináře 09:00 hod
  blok přednášek s občerstvením 09:00 - 13:00 hod
  oběd 13:00

  ORGANIZACE a INFORMACE:

  ATD ČR,
  TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Rumunská 1457, Čelákovice

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  telefonicky na čísla: 326 991 085, 603 265 565
  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice

  Přihlášku odešlete nejpozději do 20. března 2019
  Poté je možné se přihlásit pouze po dohodě s organizátorem, popř. odborným garantem akce.