TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Na rok 2023 připravujeme tyto akce

29. 5. 2024 Odborný seminář: Skladování, doprava olejů a plastických maziv - legislativa, praxe

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

TRIFOSERVIS s.r.o. Čelákovice a Asociace technických diagnostiků ČR – sekce Tribodiagnostika

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Skladování, doprava olejů a plastických maziv - legislativa, praxe

TERMÍN:

Středa 29. května 2024 od 9:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02 Středočeský kraj, okres Kolín, sjezd na 50km dálnice D11

Resort VIGVAM se nachází ve vesničce Němčice, pár kilometrů od okresního města Kolín. Resort se pyšní nejvyšším vigvamem na světě.

  • Legislativní podmínky skladování olejů
  • Bezpečnostní listy
  • Hodnocení rizik při skladování hořlavých kapalin
  • Požadavky na přepravu dle dohody ADR, RID
  • Ekologické aspekty skladování hořlavých kapalin

Součástí semináře bude dále:

  • Konzultace k přednesené problematice
  • Diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře

TYP AKCE:

Jednodenní seminář

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR SEMINÁŘE:

Asociace technických diagnostiků ČR

Odborná skupina Tribodiagnostika

TRIFOSERVIS s.r.o.

Čelákovice

Odborní garanti semináře:

Jiří Klapka

Ing. Martin Holek, Ph.D.

URČENO PRO:

Seminář je určen všem odborníkům, firmám a všem uživatelům strojních celků a zařízení, kteří se zajímají o problematiku mazání, údržby a zajištění spolehlivého provozu. Je určen také pracovníkům servisních organizací a laboratoří analyzujících maziva s cílem zjistit současný stav a předpovědět budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky.

PROGRAM a PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Bude upřesněno

UBYTOVÁNÍ:

Nezajišťujeme, pouze na vyžádání je možné zajistit ubytování účastníků, platba individuální v recepci hotelu.

Bližší informace na webových stránkách hotelu.


CENA SEMINÁŘE:

2 100,- Kč, včetně 21% DPH (1.735,54 Kč + DPH 364,46 Kč)
  • převodem na účet u ČSOB: 294683846 / 0300 variabilní symbol 2401
  • v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu
V ceně semináře je občerstvení a oběd.

PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastnický poplatek převodem je nutné uhradit před konáním semináře, v hotovosti v den konání. Daňový doklad bude vystaven dle skutečností, které uvedete v přihlášce a účastníci ho obdrží u prezence, resp. na vyžádání bude zaslán poštou.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezence 8:00 - 9:00 hod.
začátek semináře 9:00 hod.
blok přednášek 9:00 - 13:00 hod.
oběd 13:00 hod.

ORGANIZACE a INFORMACE:

ATD ČR - sekce Tribodiagnostika

TRIFOSERVIS s.r.o.

Hybešova 626, 250 88 Čelákovice

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

telefonicky na čísla: 739 236 649, 603 265 565

e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz

Přihlášku odešlete nejpozději do 22. 5. 2024

Poté je možné se přihlásit pouze po dohodě s organizátorem.