TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Připravujeme tyto akce

19. - 20. 2. 2019 Odborný kurz „Základy tribotechniky a tribodiagnostiky“ - hotel Vigvam v Němčicích u Kolína

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

Chcete ušetřit provozní náklady – věnujte pozornost tribodiagnostice!

Vážení, pro velký zájem opět pořádáme

odborný kurz

Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.

Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.


Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství.

Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.


Kurz je rozdělen do dvou dvoudenních soustředění, která se konají v únoru a březnu 2019.

První soustředění proběhne v úterý a středu 19. a 20. února 2019 v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína.

Termín druhé části školení bude dle dohody v březnu 2019.


Celkový obsah kurzu je v plném souladu s normou ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18436-5

Zájemci mohou kurz využít pro certifikační zkoušku TECHNICKÝ DIAGNOSTIK – TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.Organizátor kurzu: Schválené školicí pracoviště
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS Čelákovice
  Rumunská 1457, 250 88 Čelákovice
  IČO: 112 66 171, DIČ: CZ 360701017


Cena kurzu: je stanovena dohodou dle zákona č.526/90 Sb. o cenách
  a činí 9 680,- Kč včetně DPH.(8 000,-Kč + 1680.- Kč DPH)
   
Úhradu proveďte: na účet 256745188/0300
  variabilní symbol 19001, konstantní symbol 0308
  Vladislav Marek – TRIFOSERVIS Čelákovice je plátcem DPH


Program školení je připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

 • TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
 • TRIBOTECHNIKA
 • Maziva, jejich výroba, základové oleje
 • Přísady do maziv, jejich funkce
 • Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
 • Průmyslové oleje – složení, klasifikace
 • Plastická maziva – složení, klasifikace
 • Pevná maziva
 • Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
 • Zkoušení a hodnocení maziv
 • Vzorkování
 • Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
 • Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
 • Mazací systémy a mazací zařízení
 • Přístrojová technika pro hodnocení maziv

  Jednotlivá témata přednesou přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici: Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek, Ing. J. Černý, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D.

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním vytištěné přihlášky na adresu organizátora:
  Vladislav Marek, TRIFOSERVIS
  Rumunská 1457
  250 88 Čelákovice
  tel.: 326 991 085, 603 265 565