TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Školení a semináře

Na rok 2023 připravujeme tyto akce

21.- 22. 2. 2023 Školení tribodiagnostiků
březen 2023 Druhá část Školení tribodiagnostiků

V průběhu roku bude nepravidelně vydáván bulletin TRIBOTECHNIK.
Odborné články pro technické časopisy, konzultace.

TRIBOTECHNIKA - TRIBODIAGNOSTIKA

Chcete ušetřit provozní náklady – věnujte pozornost tribodiagnostice!

Vážení přátelé, pro velký zájem opět pořádáme

odborný kurz „Základy tribotechniky a tribodiagnostiky“

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.

Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.


Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství.

Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.


Kurz je rozdělen do dvou dvoudenních soustředění.

První soustředění proběhne 21. a 22. února 2023 v hotelu Vigvam v Němčicích u Kolína.

Termín druhé části školení bude dle dohody účastníků v březnu nebo v dubnu 2023.


Celkový obsah kurzu je v plném souladu s normou ČSN ISO 18436-4 a ČSN ISO 18436-5

Zájemci mohou kurz využít pro certifikační zkoušku TECHNICKÝ DIAGNOSTIK – TRIBODIAGNOSTIK dle ISO 17 024.

Úspěšné absolvování zkoušky opravňuje držitele certifikátu k užívání titulu CTD – certifikovaný technik diagnostik, za jménem!Organizátor kurzu: Schválené školicí pracoviště
  TRIFOSERVIS s.r.o. Čelákovice
  Hybešova 626/1, 250 88 Čelákovice


Cena kurzu: je stanovena dohodou dle zákona č.526/90 Sb. o cenách
  a činí 9 680,- Kč včetně DPH.(8 000,-Kč + 1680.- Kč DPH)
   
Úhradu proveďte: na účet 294683846/0300
  variabilní symbol 2301, konstantní symbol 0308
  IČ: 09445226, DIČ: CZ09445226
  TRIFOSERVIS s.r.o. Čelákovice je plátcem DPH


Program školení je připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

 • TRIBOLOGIE – základní pojmy, tření, opotřebení
 • TRIBOTECHNIKA
 • Maziva, jejich výroba, základové oleje
 • Přísady do maziv, jejich funkce
 • Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace
 • Průmyslové oleje – složení, klasifikace
 • Plastická maziva – složení, klasifikace
 • Pevná maziva
 • Syntetická a biologicky odbouratelná maziva
 • Zkoušení a hodnocení maziv
 • Vzorkování
 • Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi
 • Bezpečnost při práci s ropnými výrobky
 • Mazací systémy a mazací zařízení
 • Přístrojová technika pro hodnocení maziv

  Jednotlivá témata přednesou přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici: Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Růžička PhD, Ing. I. Václavíčková, O. Švec DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč, Ing. M. Holek Ph.D., Jiří Klapka

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

  e-mailem: odesláním přihlášky na: marek@trifoservis.cz
  poštou: odesláním vytištěné přihlášky na adresu organizátora:
  TRIFOSERVIS s.r.o. Čelákovice
  Sokolovská 1644
  250 88 Čelákovice
  tel.: +420 603 265 565