TECHNICKO-PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU TRIBOTECHNIKA A FILTRACE


Služby
 • Rozbory paliv a maziv
 • Tribotechnická diagnostika olejů a stavu strojního zařízení
 • Konzultace a poradenská činnost v oblasti maziv a jejich aplikace
 • Filtrace použitých olejů za provozu strojů
 • Organizace školení v oblasti TTD údržby pro strojírenské podniky dle jejich požadavků
 • Organizace veřejných specializovaných seminářů a konferencí


Možnosti rozborů olejů a paliv
 • Viskozita
 • Obsah vody coulometricky
 • Číslo kyselosti TAN
 • Hustota
 • Částicové nečistoty ISO/NAS
 • Nečistoty váhově
 • Nečistoty mikroskopicky
 • Měkké kaly MPC a CPA
 • Bod vzplanutí v otevřeném a uzavřeném kelímku
 • Bod hoření
 • Destilační zkouška
 • Obsah antioxidantů RULER
 • Oxidační stabilita RPVOT
 • Zkouška na mazací schopnost – Modifikovaný Brugger test
 • Obsah prvků (celkem 21 nejběžněji měřených prvků včetně síry) – RTG spektrometr
 • Pěnivost olejů
 • Deemulgační schopnost
 • Stanovení koroze
 • Rozbor plastických maziv (Konzistence, penetrace, přítomnost nečistot, oxidační degradace…)
 • Rozbor motorové nafty dle ČSN EN 590 (včetně filtrovatelnosti CFPP pro přechodové a zimní nafty)
 • Rozbor benzínu dle ČSN EN 228
 • Rozbor chladících kapalin na základní jakostní parametry
 • Rozbor AdBlue na základní jakostní parametry
 • Komplexní rozbory pro konkrétní typy olejů (motorové, hydraulické, turbinové, převodové…)